Pengikut

pinggan bujur biru England

BESAR
2 pcs - lebar 9'5 inci
             - panjang 12 inci

KECIL 
1 pcs - lebar 9 inci
                   - panjang 11'5 inci